Badania
Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków oferuje pełen zakres badań i analiz niezbędnych do wprowadzenia produktu na rynek Unii Europejskiej:
Badania fizykochemiczne
Ocena organoleptyczna produktu oraz pomiary pH, gęstości, lepkości, zawartości nitrozoamin oraz WWA, jak również wiele innych dostępnych na Państwa życzenie.
Badania stabilności
i kompatybilności
Weryfikacja stabilności masy wraz z opakowaniem w zmiennych warunkach przechowywania.
Badanie mikrobiologiczne
Weryfikacja czystości mikrobiologicznej pod kątem bakterii, pleśni i grzybów.
Testy konserwacji
Weryfikacja skuteczności działania konserwantów.
Badania dermatologiczne
Weryfikacja potencjalnego działania alergicznego lub drażniącego kosmetyku, np. test naskórkowy, h-RIPT i inne.
Weryfikacja deklaracji marketingowej
Weryfikacja treści marketingowych wymagających potwierdzenia – od badań użytkowych, analitycznych, po specjalistyczne badania, takie jak: trichoskopia, oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej czy skuteczność działania filtrów słonecznych. Zakres przeprowadzanych badań i ich specyfika są każdorazowo dostosowywane do rodzaju, funkcji oraz przeznaczenia produktu i modyfikowane w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.
Raport bezpieczeństwa
Podsumowujące dossier produktu (PIF) uwzględniające rygorystyczną analizę toksykologiczną i skrupulatną weryfikację dokumentacji produktu (w tym etykiety) zgodnie z najbardziej aktualnym stanem prawnym UE.
Rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującą legislacją

Nasza oryginalna metodyka badań została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe dr Piotra Kozieja, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, w szczególności alergologii, dermatologii i toksykologii.
Wszystkie badania prowadzane przez naszą firmę wykonywane są zgodnie z metodologią wyznaczoną przez Farmakopeę Europejską, Cosmetics Europe, Food and Drug Administration oraz wytycznymi Unii Europejskiej.

Mamy wiedzę i kompetencje potwierdzone licznymi certyfikatami, dzięki czemu możemy proponować Klientom konkurencyjne rozwiązania i wsparcie w wyborze oferty i metod badawczych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Komplet raportów z wynikami powyższych badań gwarantuje osobie odpowiedzialnej, bezpieczeństwo wyrobu kosmetycznego oraz zgodność jego dokumentacji z obowiązującymi w UE normami prawnymi. Podsumowaniem wszystkich danych dotyczących danego kosmetyku jest raport oceny bezpieczeństwa, który umożliwia sprzedaż produktu na rynku polskim i pozostałych krajów Unii.
Bazujący na ponad 25-letnim doświadczeniu umiejętnie dobrany zakres badań zwiększa możliwości promocyjne produktu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost jego sprzedaży.
Badania szyte na miarę
  • Zakres przeprowadzanych badań i ich specyfika są każdorazowo dostosowywane do rodzaju, funkcji oraz przeznaczenia produktu i modyfikowane w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.
  • Oprócz testów standardowych oferujemy testy przygotowywane indywidualnie (np. dla produktów specjalnego przeznaczenia).
  • Zapewniamy pełną poufność wyników.
 
Kontakt
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków ul. Czerniakowska 58 00-717 Warszawa